15-06-2019 - 08:54

Xã Kỳ Hà: Phấn đấu hoàn thành 20/20 tiêu chí NTM trước ngày thẩm định

Sáng 15/6, Ban chỉ đạo xây dựng NTM và Đô thị văn minh thị xã Kỳ Anh do Đồng chí Đặng Văn Thành, TUV, Bí thư Thị ủy, Trưởng Ban chỉ đạo dẫn đầu đã có buổi làm việc với xã Kỳ Hà về tình hình xây dựng NTM trên địa bàn chuẩn bị tốt cho ngày thẩm định dự kiến vào 30/6. Cùng đi, có đại diện TT Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTQ và các đoàn thể chính trị, đại diện Đoàn công tác 360 chỉ đạo xã Kỳ Hà.

http://thixakyanh.hatinh.gov.vn/portal/Photos/2019-06/t%E1%BA%A1i%20th%C3%B4n%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0.jpg

Đồng chí    Đặng Văn Thành, TUV, Bí thư Thị ủy cùng đoàn đi kiểm tra thực tế tại các thôn xóm

 

http://thixakyanh.hatinh.gov.vn/portal/Photos/2019-06/T%C3%ADnh%20%C4%91%E1%BA%BFn%20ng%C3%A0y%2031-12-2018%20%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20H%C3%A0%20%C4%91%C3%A3%20%C4%91%E1%BA%A1t%2019%20ti%C3%AAu%20ch%C3%AD%20NTM.jpg

 

http://thixakyanh.hatinh.gov.vn/portal/Photos/2019-06/Ki%E1%BB%83m%20tra%20t%E1%BA%A1i%20nh%C3%A0%20v%C4%83n%20h%C3%B3a%20th%C3%B4n%20Nam%20H%C3%A0.jpg

Khảo sát, đánh giá cơ sở vật chất tại Nhà văn hóa thôn Tây Hà.

 

http://thixakyanh.hatinh.gov.vn/portal/Photos/2019-06/Kh%E1%BA%A3o%20s%C3%A1t,%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20c%C6%A1%20s%E1%BB%9F%20v%E1%BA%ADt%20ch%E1%BA%A5t%20t%E1%BA%A1i%20Nh%C3%A0%20v%C4%83n%20h%C3%B3a%20th%C3%B4n%20T%C3%A2y%20H%C3%A0.jpg 

        Tính đến ngày 31/12/2018 đã đạt 19/20 tiêu chí gồm: Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Điện, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin truyền thông, Lao động có việc làm, GD&ĐT, Y tế, Trường học, Cơ sỏ vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Tổ chức sản xuất, Văn hóa, Môi trường và ATTP, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, QPAN. 01 tiêu chí chưa đạt là Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

http://thixakyanh.hatinh.gov.vn/portal/Photos/2019-06/sad.jpg

TUV, Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành, Phó Chủ tịch TT UBND thị xã Phan Duy Vĩnh, Chủ tịch UBND xã  Kỳ Hà Lê Văn Luyện cùng chủ trì buổi làm việc 

http://thixakyanh.hatinh.gov.vn/portal/Photos/2019-06/DSC_4528.jpg

 

http://thixakyanh.hatinh.gov.vn/portal/Photos/2019-06/b%C3%AD%20th%C6%B0%20h%E1%BB%8Dp%20NTM%20k%E1%BB%B3%20h%C3%A0%2015.jpg

Đồng chí  Nguyễn Thị Phương Hải, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy

        Tại buổi làm việc, đại diện các thôn đã phát biểu ý kiến những khó khăn, tồn tại từ cơ sở: Nhằm hoàn thiện …công tác vận động tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể không đồng đều, đặc biệt là 3 thôn Tây Hà, Bắc Hà, Hải Hà; huy động nguồn đóng góp từ dân còn hạn chế.

 

http://thixakyanh.hatinh.gov.vn/portal/Photos/2019-06/q%C6%B0er.jpg

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành nhấn mạnhvai trò trách nhiệm của chính quyền xã cùng người dân phải là lực lượng nòng cốt trong xây dựng NTM 

          Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành đã nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của chính quyền xã cùng người dân phải là lực lượng nòng cốt trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, cần tập trung cao độ, các phòng ban cùng với xã có hướng dẫn cụ thể để đưa ra các giải pháp. Đề nghị MTTQ và các tổ chức đoàn thể thị xã cùng xã tổ chức vận động tuyên truyền đến từng hộ dân. Xác định xây dựng NTM là việc làm thường xuyên, thực chất, bền vững, cho dù sau khi được công nhận thì cũng phải tiếp tục giữ vững, phát triển các tiêu chí. Tiếp tục tập trung cao độ cả hệ thống chính trị cho đợt thẩm định xã đạt chuẩn NTM vào ngày 30/6 tới đây…                                                    

Thu Trang- Trung Hiếu

 

 

. . . . .