07-12-2017 - 11:23

Tiểu sử và nhiệm vụ của lãnh đạo

Tiểu sử và lãnh đạo xã Kỳ Hà

UBND XÃ KỲ HÀ

Địa chỉ: xã Kỳ Hà- thị xã Kỳ Anh- Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393865918

Fax:

Email: ubkyha.hatinh.gov.vn

A. ĐẢNG ỦY XÃ

PBT Đảng ủy: đ/c Nguyễn Hữu Tố

Điện thoại:0988649958

        Email: danguykyha@gmail.com

B. HĐND XÃ

PCT HĐND XÃ: đ/c Nguyễn Ngọc Ký

Điện thoại: 0975139062

  Email: ngocky21101979@gmail.com

C. LÃNH ĐẠO UBND XÃ

Bí thư, Chủ tịch: Đ/c Lê văn Luyện

        Điện thoại: 0984717230

        Email: leluyenkh@gmail.com

Phó Chủ tịch UBND:

        Đ/c Nguyễn Hồng Chung

        Điện thoại: 0963998078

        Email: ketoankyha@gmail.com      

D. CÁC BAN NGÀNH CHUYÊN MÔN 

1. Văn phòng cấp ủy chính quyền

 Văn phòng cấp ủy chính quyền : 

a) Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến    Điện thoại: 0982764025;

Email: haiyenvpkyha@gmail.com

 b) Đ/c: Dương Thị Thùy   Điện thoại: 0869128287

        Email: duongthuy2207@gmial.com

2. Văn hóa thông tin

Đ/c: Phạm Thị Huyền Trang;       số điện thoại: 0974461229

Email: huyentrangvhkh@gmail.com

3. Văn hóa chính sách

Đ/c: Hoàng Thị Thu Hà;               Số điện thoại: 0976708201

Email: hoangha85ka@gmail.com

4. Ban chỉ huy quân sự xã

Đ/c: Nguyễn Tiến Thắng             Số điện thoại: 0973074090

Email: thangkhienka@gmail.com

5. Công an xã

Đ/c: Nguyễn Tiến Luật          Số điện thoại: 0977665728

Email: doanxakyha2012@gmail.com

6. Tài chính kế toán:

Đ/c: Lê Thị Hồng Tân       Số điện thoại: 0986112970

Email: tanketoankyninh@gmail.com

7. Tư pháp hộ tịch

Đ/c: Nguyễn Đình Khẩn       Số điện thoại: 0382944917

Email: nguyendinhkhan@gmail.com

8. Địa chính

Đ/c: Nguyễn Hồ Phương       Số điện thoại: 0977180907

Email: hophuongdtn@gmail.com

E. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

1. Chủ tịch MTTQ xã kiêm chủ tịch hội nông dân

Đ/c: Lê Tiến sỹ      Số điện thoại: 0984199284

Email: letiensy1966@gmail.com

2. Chủ tịch hội cựu chiến binh

Đ/c: Phạm Tiến Dũng     Số điện thoại: 0985128287

3. Chủ tịch hội phụ nữ

Đ/c: Nguyễn Thị Thu Huyền    Số điện thoại: 0353866526

Email: phunukyha@gmail.com

4. Chủ tịch hội người cao tuổi

Đ/c:  Võ Hải Lý       Số điện thoại: ............

5. Bí thư Đoàn thanh niên

Đ/c: Nguyễn Thị Thanh  Số điện thoại:0979364776

Email: doanxakyha@gmail.com

 

. . . . .