03-12-2017 - 15:59

Thị xã Kỳ Anh: Tập trung cho xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân trong việc đưa lại diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn

Xác định tầm quan trọng, chính vì vậy, ngay từ đầu năm UBND thị xã đã chỉ đạo các xã xây dựng Khung kế hoạch thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn một cách chi tiết, cụ thể. Tính tới thời điểm 05/2016, thị xã Kỳ Anh đã đạt được tất cả 55 tiêu chí, bình quân đạt 11 tiêu chí/ xã; thành lập mới được 64 mô hình, 6 HTX, 2 THT và 2 doanh nghiệp; giải tỏa 140,05 km hành lang giao thông; xây dựng được 4,564km mương thoát nước dọc 2 bên các tuyến đường (Kỳ Hưng: 0,664 km, Kỳ Hà 3,9 km); tu bổ, nạo vét 55km kênh mương nội đồng. Năm 2016 kế hoạch thị xã Kỳ Anh làm 15,347km GTNT; 14,783km hệ thống thoát nước thải; trồng gần 3000 cây xanh trên 27 km các tuyến đường ở các xã, phường trên địa bàn ...

Người dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng

Với mục tiêu năm 2018 sẽ đạt chuẩn NTM, thị xã Kỳ Anh đã chủ động xây dựng đề án. Năm 2016 có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Kỳ  Hưng, Kỳ Hà), năm 2017 có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Kỳ Hoa, Kỳ Ninh), năm 2018 có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Kỳ Nam).

Để giúp các xã trong vịêc triển khai thực hiện xây dựng NTM Thị xã đã phân công giao cho các cơ quan đơn vị, các phòng ban, đỡ đầu, giúp các thôn  trong quá trình triển khai thực hiện,bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, sự đồng thuận của nhân dân, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở thị xã Kỳ Anh sẻ đạt được kết tốt đẹp ./.   

                                                         Thu Trang
Theo thixakyanh.hatinh.gov.vn

. . . . .