04-10-2019 - 09:44

MỘT SỐ KHUYẾN CÁO VỀ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

MỘT SỐ KHUYẾN CÁO VỀ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

         Hiện nay, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xuất hiện tại phường Sông Trí, Kỳ Phương và xã Kỳ Lợi. Ngay sau khi phát hiện lợn có hiện tượng bị bệnh, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lấy mẫu và chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, UBND xã Kỳ Lợi, UBND phường Sông Trí, Kỳ Phương tổ chức tiêu hủy, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống, khống chế bệnh dịch. Tuy nhiên, diễn biến dịch đang có chiều hướng lây lan mạnh, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi lợn. Để chủ động phòng chống bệnh DTLCP lây lan trên diện rộng, đề nghị các cơ quan, đơn vị, bà con Nhân dân thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

          1. Khi chưa có bệnh

Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi là giải pháp phòng bệnh hiệu quả nhất và quan trọng nhất; thường xuyên vệ sinh, sát trùng, tiêu độc tại các cơ sở, vùng chăn nuôi lợn, các phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất và vệ sinh cá nhân những người tham gia chăn nuôi; hằng ngày thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn.

Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kể cả hình thức cho, tặng của các tổ chức, cá nhân và cư dân khu vực biên giới; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật từ bên ngoài vào.

Tăng cường theo dõi, giám sát lâm sàng đối với các đàn lợn; kịp thời phát hiện, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn bị bệnh, nghi bị bệnh.

Tuân thủ các quy định về quản lý, vận chuyển, kiểm dịch vận chuyển  buôn bán lợn và các sản phẩm của lợn.

Đối với cơ sở giết mổ, chế biến thịt lợn phải thực hiện lợn đưa vào giết mổ phải có nguồn gốc rõ ràng, nghiêm cấm không được giết mổ lợn khi nghi ngờ lợn có biểu hiện bị bệnh phải dừng ngay việc giết mổ thông tin cho cơ quan chuyên môn biết để kiểm tra xác minh và có biện pháp xử lý kịp thời.

           2. Khi có bệnh xuất hiện

Thông tin kịp thời cho nhân viên thú y xã phường, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất khi phát hiện lợn, các sản phẩm lợn nghi bị bệnh, nghi nhiễm mầm bệnh hoặc khi được vận chuyển nhập lậu, nghi nhập lậu.

Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan Thú y .

Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.

Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Chính quyền và các cơ quan chuyên môn cần tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch, các biện pháp phòng, chống theo đúng quy định của Luật thú y và các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật; đặc biệt phải dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn, sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi./.

 

. . . . .