THÔNG TIN LIÊN HỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ HÀ
Trụ sở cơ quan: xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0962776613