LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ KỲ HÀ

Tuần trước Tuần thứ 50 năm 2019
(Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
09/12/2019
7 giờ 30 đến 11h30
đánh giá cán bộ, công chức cuối năm
UBND xã
Lê văn Luyện; Nguyễn Hữu Tố
13 giờ 30 đến 17 giờ 30
Đánh giá cán bộ công chức cuối năm
UBND xã
Lê văn Luyện; Nguyễn Hữu Tố
Thứ 3
10/12/2019
7 giờ 30 đến 11h30
kiểm tra công tác xây dựng KDC Kiểu mẫu thôn Nam Hà
Thôn Nam Hà
Lê văn Luyện; Nguyễn Hữu Tố
13 giờ 30 đến 17 giờ30
tiếp công dân
UBND xã
Lê Văn Luyện
Thứ 4
11/12/2019
7 giờ 30 đến 11h30
họp ban mô hình
UBND xã
Nguyễn Hồng Chung
13 giờ 30 đến 17 giờ
kiểm tra công trình trên địa bàn
các công trình
Lê Văn Luyện; Nguyễn Hồng Chung
Thứ 5
12/12/2019
7 giờ 30 đến 11h30
tiếp công dân
UBND xã
Nguyễn Hồng Chung
13 giờ 30 đến 17 giờ30
họp cơ quan
UBND xã
Lê Văn Luyện; Nguyễn Hữu Tố
Thứ 6
13/12/2019
7 giờ 30 đến 11h30
kiểm tra công trình bắc hà
thôn Bắc Hà
Lê Văn Luyện; Nguyễn Hồng Chung
13 giờ 30 đến 17 giờ30
họp Mặt trận các đoàn thể
UBND xã
Nguyễn Hữu Tố
Thứ 7
14/12/2019
Chủ nhật
15/12/2019