LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ KỲ HÀ

Tuần trước Tuần thứ 29 năm 2020
(Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
13/07/2020
Thứ 3
14/07/2020
Thứ 4
15/07/2020
Thứ 5
16/07/2020
Thứ 6
17/07/2020
Thứ 7
18/07/2020
Chủ nhật
19/07/2020