02-03-2017 - 16:02

Lãnh đạo UBND thị xã, Văn phòng NTM kiểm tra công tác xây dựng NTM xã Kỳ Hà.

Theo Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh, thì Kỳ Hà là xã được phê duyệt đăng ký về đích năm 2017.Nhưng với quyết tâm cao của đảng bộ và người dân, xã Kỳ Hà phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTMtrong năm 2016.

Tính đến ngày 31/03/2016, xã Kỳ Hà đã đạt được 11/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí xây dựng NTM bao gồm: Quy hoạch, thủy lợi, điện, chợ, bưu điện, nhà ở dân cư, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, an ninh trật tự xã hội. 8 tiêu chí chưa đạt là Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, môi trường và hệ thống chính trị xã đang phấn đấu hoàn thành.

Kiểm tra nông thôn mới ở xã Kỳ Hà

Trong quý I/2016, xã đã hoàn thành GPMB 5000m và xây dựng được 4500m mương thoát nước tuyến đường trục thôn và ngõ xóm; trồng được 500 cây bóng mát dọc các tuyến đường trục thôn; đồng thời, rà soát, kiểm đếm, áp giá đền bù các loại tài sản trên các tuyến đường trục thôn theo QĐ 01/2016 của UBND tỉnh.

            Quy hoạch mở rộng diện tích khuôn viên và quy hoạch chi tiết các trường THCS và mầm non; khởi công xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng của trường THCS với tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng; hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế dự toán chuẩn bị khởi công xây dựng mới hội trường thôn Đông Hà, sửa chữa chỉnh trang hội quán 04 thôn khác; mở rộng các mô hình nuôi vịt trời, nuôi cá Hồng Mỹ, cá Chẽm, cải tạo 25 ao nuôi tôm thâm canh và triển khai xây dựng kho đông lạnh thu mua hải sản…

            Toàn xã hiện có 3/5 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa và đang tập trung xây dựng 02 thôn còn lại đạt chuẩn thôn văn hóa; tiếp tục kiện toàn các THT, HTX để sản xuất theo hướng liên kết với các doanh nghiệp; thành lập HTX môi trường để thu gom và vận chuyển rác thải đến bãi rác tập trung, xây dựng hệ thống mương thoát nước và trồng cây bóng mát trong khu dân cư; đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị đạt chuẩn.

            Trong thời gian tới, đảng bộ và nhân dân xã Kỳ Hà sẽ bám sát Khung kế hoạch đã được phê duyệt tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng NTM, trong đó tập trung giữ vững các tiêu chí đã đạt chuẩn và hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.Đồng thời, phối hợp với Văn phòng NTM thị xã, Văn phòng NTM tỉnh để hướng dẫn chỉnh trang vườn hộ và chỉnh trang khu dân cư, phấn đấu xây dựng thôn Đông Hà trở thành khu dân cư NTM kiểu mẫu theo quy định./.

Hữu Ngọc
Theo thixakyanh.hatinh.gov.vn

. . . . .