Kết quả XD NTM

Xã Kỳ Hà : tập trung xây dựng vườn mẫu.

Xã Kỳ Hà : tập trung xây dựng vườn mẫu.

06-12-2017
Để phấn đấu cán đích nông thôn mới xã Kỳ Hà tập trung hoàn thành các tiêu chí còn lại.Trong đó tiếu chí xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu được đông đảo bà con hưởng ứng và đạt được kết quả đáng ghi nhận, từng bước đã làm thay đổi diện mạo mới, đời sống mới nông thôn mới ở xã Kỳ Hà.
 Chị Lê Thị Thức - đi đầu trong xây dựng vườn mẫu ở Kỳ Hà.

Chị Lê Thị Thức - đi đầu trong xây dựng vườn mẫu ở Kỳ Hà.

03-12-2017
Xã Kỳ Hà đang dồn sức cho về đích nông thôn mới vào cuối năm nay, bên cạnh các tiêu chí khác thì xây dựng vườn mẫu đang được các hộ dân đồng tình hưởng ứng. Chị Lê Thị Thức ở thôn Nam Hà là một hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng vườn mẫu ở địa phương.
 Nâng cao năng lực điều hành tác nghiệp trong xây dựng nông thôn mới

Nâng cao năng lực điều hành tác nghiệp trong xây dựng nông thôn mới

02-12-2017
Để nhằm giúp các bộ cơ sở trong công tác chỉ đạo,điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Sáng ngày 14 tháng 8, văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thị xã đã tổ chức lớp tập huấn " Nâng cao năng lực điều hành tác nghiệp trong xây dựng Nông thôn mới"
 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

02-12-2017
Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp thôn, xóm trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, sáng 29/11, Ban chỉ đạo xây dựng NTM thị xã Kỳ Anh phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới năm 2016 cho cán bộ cấp thôn thuộc các xã Kỳ Hà và...
 Lãnh đạo UBND thị xã, Văn phòng NTM kiểm tra công tác xây dựng NTM xã Kỳ Hà.

Lãnh đạo UBND thị xã, Văn phòng NTM kiểm tra công tác xây dựng NTM xã Kỳ Hà.

02-03-2017
Theo Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh, thì Kỳ Hà là xã được phê duyệt đăng ký về đích năm 2017.Nhưng với quyết tâm cao của đảng bộ và người dân, xã Kỳ Hà phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTMtrong năm 2016.
1