03-06-2019 - 10:11

hưởng ứng phong trào sáng- xanh - sạch - đẹp

Chiều 03/6/2019 chi hội phụ nữ thôn Bắc Hà ra quân làm đẹp trên các tuyến đường, tham gia hưởng ứng phong trào gồm có các đồng chí chỉ đạo địa bàn, Ban chấp hành hội phụ nữ và hơn 50 hội viên hội phụ nữ thôn Bắc Hà tham gia hưởng ứng.

Một số hình ảnh chị em phụ nữ tham gia hưởng ứng phong trào

Với Hội phụ nữ thôn Bắc Hà, đây cũng được coi là một nhiệm vụ quan trọng, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của phong trào hội  “phong trào sáng- xanh- sạch- đẹp” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” để góp phần bảo vệ môi trường để xã Kỳ Hà   ngày một xanh hơn, sạch hơn, trong lành hơn và đẹp hơn.

                                                                                                                    Huyền Trang- Thu Huyền

. . . . .