18-01-2018 - 02:29

Hội nghị tổng kết quốc phòng - an ninh năm 2017nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

chiều ngày 18/1/2018 xã Kỳ Hà tổ chức hội nghị tổng kết quốc phòng - an ninh năm 2017 nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

Năm 2017, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh nói chung có nhiều diễn biến phức tạp, an ninh nông thôn phát sinh nhiều biểu hiện khó lường. Đối với xã Kỳ Hà,  Cả hệ thống chính trị tập trung cho công tác kê khai, đánh giá thiệt hại, khắc phục sự cố môi trường năm 2016. Đã ảnh hưởng đến công tác thực hiện nhiệm vụ QP - AN của xã nhà. Nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của Ban CHQS, Công an thị xã, Đồn biên phòng Kỳ Khang, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, Cùng công tác phối hợp đồng bộ của các ban ngành đoàn thể, Ban giám hiệu các trường trạm y tế và Chi ủy ban cán sự các thôn đã làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QP – AN. Mặc dù tình hình có nhiều biểu hiện và diễn biến phức tạp, nhưng đã quyết tâm giữ ổn định an ninh chính trị, TTATXH tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp. Tập trung phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố tăng cường QP - AN. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị, xây dựng nền QPTD và  thế trận ANND vững chắc, xây dựng cơ sở ATLC - SSCĐ ngày càng vững mạnh, bảo đảm trên địa bàn xã ổn định về chính trị, QP – AN được giữ vững. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hoá xã hội. Phấn đấu đạt xã nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Các ban ngành đoàn thể tham gia ký kết thực hiện nhiệm vụ.

Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc vào nội dung chương trình kế hoạch năm 2018. Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông.

 Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP –AN gắn với phát triển kinh tế xã hội, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

 Đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau dịp tết nguyên đán.

Huyền Trang

. . . . .