Chính sách NTM

 Thị xã Kỳ Anh: Tập trung cho xây dựng nông thôn mới

Thị xã Kỳ Anh: Tập trung cho xây dựng nông thôn mới

03-12-2017
Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân trong việc đưa lại diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn
 Lãnh đạo UBND thị xã, Văn phòng NTM kiểm tra công tác xây dựng NTM xã Kỳ Hà.

Lãnh đạo UBND thị xã, Văn phòng NTM kiểm tra công tác xây dựng NTM xã Kỳ Hà.

02-03-2017
Theo Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh, thì Kỳ Hà là xã được phê duyệt đăng ký về đích năm 2017.Nhưng với quyết tâm cao của đảng bộ và người dân, xã Kỳ Hà phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTMtrong năm 2016.
1