09-11-2017 - 15:04

Ban pháp chế HĐND thị xã giám sát chuyên đề công tác cải cách hành chính tại các xã, phường

Thực hiện Nghị quyết 26/NQ- HĐND ngày 21/12/2016 của Hội đồng nhân dân thị xã về chương trình giám sát năm 2017, trong 02 ngày 06 và 07/11/2017, Đoàn giám sát HĐND thị xã do đồng chí Trần Thị Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, Trưởng ban pháp chế HĐND thị xã làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề về công tác cải cách hành chính trên địa bàn các xã Kỳ Ninh, Kỳ Hoa, Kỳ Hưng và phường Kỳ Thịnh. Tham dự các buổi giám sát có đồng chí Phạm Đình Hùng – Phó Chủ tịch HĐND thị xã, các đồng chí thành viên Ban pháp chế; đại diện Tổ đại biểu HĐND thị xã, lãnh đạo Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND – UBND thị xã.

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn các xã, phường được giám sát đã có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng, hiệu lực quản lý, điều hành của UBND các xã, phường trên nhiều lĩnh vực được cải thiện; hệ thống văn bản ban hành phục vụ công tác quản lý điều hành ngày càng đi vào quy củ, nề nếp; việc thực thi công vụ được chú trọng, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, gắn với nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, bám sát Nghị quyết HĐND thị xã và HĐND các xã, phường đã ban hành, UBND các xã, phường đã chủ động rà soát, giải quyết hầu hết những vấn đề tồn đọng của người dân thuộc thẩm quyền cấp xã; chú trọng triển khai đề án khắc phục sản xuất sau sự cố môi trường biển, khắc phục hậu quả cơn bão số 10; tập trung xây dựng lực lượng và triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn từng thôn, xóm, tổ dân phố,...

 

Đoàn giám sát làm việc tại phường Kỳ Thịnh

 

 

Đoàn làm việc với TT HĐND, Lãnh đạo UBND xã Kỳ Ninh

 

         Tuy nhiên, bên cạnh đó, các thành viên Đoàn giám sát đã chỉ ra một số mặt hạn chế trong hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở, đó là: Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính chưa phát huy hiệu quả; ý thức và nhận thức của một số cán bộ, công chức về nhiệm vụ cải cách hành chính chưa đầy đủ; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính cấp xã còn hạn chế. Việc quản lý, điều hành một số thời điểm chưa tuân thủ Quy chế hoạt động đã ban hành, còn có biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm, chồng chéo, ách tắc trong thực thi công vụ. Công tác phối hợp hoạt động giữa chính quyền cấp xã với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chưa thực sự hiệu quả, dẫn đến việc tuyên truyền, vận động và giải quyết nhiều vấn đề của cử tri đề xuất còn chậm trễ,…

 

Niêm yết các thủ tục hành chính tại UBND xã Kỳ Ninh

 

Đ/c Trưởng ban pháp chế HĐND thị xã kết luận giám sát tại xã Kỳ Hưng

 

          Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Trần Thị Huyền – Trưởng ban pháp chế HĐND thị xã yêu cầu: trong thời gian tới, chính quyền các xã, phường cần phát huy hơn nữa hiệu quả trong cải cách hành chính; chú trọng công tác quản lý, điều hành theo Khung kế hoạch đã ban hành, đặc biệt là việc triển khai các kế hoạch, đề án phát triển sản xuất, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri như: đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, tái định cư, giải phóng mặt bằng; kiểm soát công tác giết mổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm chế độ công vụ, quan tâm đến công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thẩm định nội dung và thể thức văn bản ban hành, công khai các thủ tục hành chính. Đặc biệt, cần chú trọng thực hiện quy chế tiếp công dân, thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục và lưu trữ đầy đủ nội dung giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường đối thoại để giải quyết dứt điểm các vấn đề kiến nghị đề xuất của cử tri. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 08-CT/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao trách nhiệm, trình độ, kỹ năng để tiếp dân, giải quyết các vấn đề của nhân dân với thái độ tận tình, chu đáo, hiệu quả nhất (trong đó cần quan tâm là các bộ phận Tài chính, Tài nguyên & môi trường, Tư pháp, chính sách xã hội). Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại cán bộ công chức, thi đua khen thưởng, đảm bảo chế độ chính sách cán bộ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong bộ máy chính quyền cấp xã để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ./.

 

                                                                    Bài viết: Trần Nguyên

                                                               Ảnh: Huy Đông
Theo thixakyanh.hatinh.gov.vn

. . . . .